Oratoriekören i Helsingfors gör våren 2023

Ēriks Ešenvalds

Passion and Resurrection (2005)

 

Dan Forrest

Jubilate Deo (2016)

Onsdag I Keskiviikko 19.4.2023 19.00
Konstfabriken i Borgå I Taidetehdas Porvoossa

Lördag I Lauantai 22.4.2023 18.00
Tempelplatsens kyrka I Temppeliaukion kirkko


Tuuli Lindeberg, sopran I sopraano
Elli Vallinoja, alt I altto
Helsinki Metropolitan Orchestra
Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus
Jani Sivén, kapellmästare I kapellimestari
 

Välkommen med!

Oratoriekören i Helsingfors har glädjen att våren 2023 erbjuda intresserade körsångare två kontrasterande körverk. Ett okänt verk som kören inte sjungit tidigare och ett som kören framförde för några år sedan och som då blev synnerligen omtyckt. Musik som förenar oss globalt och som får oss att utbrista Jubla! Hela jorden!


Helsingin oratoriokuorolla on ilo tarjota kiinnostuneille kuorolaulajille kaksi erilaista kuoroteosta keväällä 2023. Yksi tuntematon teos, jota kuoro ei ole ennen laulanut ja toinen teos, jonka kuoro esitti muutama vuosi sitten ja josta tuli erittäin suosittu. Musiikkia, joka yhdistää meitä maailmanlaajuisesti ja joka saa meidät huutamaan Hurraa! Koko maailma!

Ēriks Ešenvalds Passion and Resurrection

Ēriks Ešenvalds är en av de mest uppburna kompositörerna av körmusik just nu med en fullspäckad beställningskalender och med verk som framförs på alla kontinenter. Han har vuxit upp i ett självständigt Lettland och studerade för många olika kompositörer. Det här har förmodligen bidragit till hans fördomsfria komponerande utan historisk belastning och innehållande en stor stilistisk variation. Oratoriekörens musikaliska ledare Håkan Wikman motiverar repertoarvalet så här:
- Stycket passar perfekt att framföras strax efter påsk och dessutom är musiken väldigt kvalitativ och passar Oratoriekörens kraftiga men även flexibla klangliga identitet. Verket har också ett globalt budskap och påminner oss om mänsklighetens perpetuella andliga vandring.

fyra satser
solo S, SATB kvartett, SSAATTBB, stråkorkester
durata: 30 minuter

Ēriks Ešenvalds on yksi työllistetyimmistä kuoromusiikin säveltäjistä tällä hetkellä täyteen merkityn tilauskalenterinsa kanssa ja kaikilla mantereilla esitettyjen teosten kanssa. Hän varttui itsenäisessä Latviassa ja opiskeli monien eri säveltäjien johdolla. Tämä luultavasti on vaikuttanut hänen ennakkoluulottomaan säveltämiseensä vailla historian kuormaa ja sen sisältämään suureen tyyliseen vaihteluun. Oratoriokuoron musiikillinen johtaja Håkan Wikman perustelee ohjelmiston valintaa seuraavasti:
- Teos soveltuu erinomaisesti esitettäväksi juuri pääsiäisen jälkeen ja myös musiikki on erittäin laadukasta ja sopivaa Oratoriokuoron voimakkaaseen, mutta myös joustavaan soinnilliseen identiteettiin. Teoksella on myös globaali viesti ja muistutus meille ihmiskunnan ikuisesta henkisestä matkasta.

Dan Forrest Jubilate Deo

Oratoriekören gjorde Dan Forrests magnifika storverk Jubilate Deo våren 2019 och det kom att bli både koristernas och kritikernas favorit. Forrest hör till de amerikanska nutida tonsättarna som etablerat sig på körscener världen över. Hans storslagna tonspråk och tilltalande melodik har gjort hans musik omåttligt populär.

I hans Jubilate Deo förenas vi alla kring tanken att vi alla delar samma jordglob och också vårt gemensamma ansvar för att vårda och bevara vår planet. Verket har sju olika språk och ett brett musikaliskt spektra. Vi sjunger på bl a latin, arabiska, hebreiska, spanska, mandarin och zulu. Otroligt omväxlande och sångbar musik. En stor orkester, två solister och ett något så speciellt instrument som en erhu. Ett tvåsträngat instrument som också kallas kinesisk violin.
- Det ska bli otroligt fint att få göra det här verket igen. Det har så många dimensioner och tilltalar så starkt både musiker och publik. Om du gillar att sjunga känslostark och engagerande musik, då är det här absolut vårens körgrej för dej, fortsätter Wikman.

sju satser
solo SA, stor kör och orkester
durata: 45 minuter

Oratoriokuoro esitti Dan Forrestin upean mestariteoksen Jubilate Deo keväällä 2019, ja siitä tuli sekä kuorolaisten että kriitikkojen suosikki. Forrest kuuluu amerikkalaisiin nykysäveltäjiin, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa kuorokentällä maailmanlaajuisesti. Hänen upea sävelkielensä ja puhutteleva melodiankäsittelynsä ovat tehneet hänen musiikistaan valtavan suositun.
Hänen teoksessaan Jubilate Deo yhdistymme kaikki sen ajatuksen ympärille, että meillä on yhteinen sama maapallo ja myös yhteinen vastuu planeettamme hoitamisesta ja suojelemisesta. Teos koostuu seitsemästä eri kielestä ja sillä on laaja musiikillinen kirjo. Laulamme mm. latinaksi, arabiaksi, hepreaksi, espanjaksi, mandariiniksi ja zuluksi. Uskomattoman monipuolista ja laulettavaa musiikkia. Suuri orkesteri, kaksi solistia ja erityinen soitin kuin erhu, kaksikielinen soitin, jota kutsutaan myös kiinalaiseksi viuluksi.
- On uskomattoman mukavaa päästä tekemään tätä teosta uudelleen. Siinä on niin monia ulottuvuuksia ja se puhuttelee vahvasti sekä muusikoita että yleisöä. Jos haluat laulaa tunteita herättävää ja mukaansatempaavaa musiikkia, niin tässä on ehdottomasti kevään kuorotapaus sinulle, Wikman jatkaa.

VIKTIGA DATUM - TÄRKEITÄ PÄIVIÄ

Produktionsstart med Körperiod I i Helsingfors I Produktioaloitus Kuoroperiodilla I Helsingissä 21-22.1.2023
Övningar regelbundet söndagar I Säännölliset harjoitukset sunnuntaisin 17.00-20.00
Körperiod II i periferin I Kuoroperiodi II kaupungin ulkopuolella 25-26.3.2023

ANMÄLAN - ILMOITTAUTUMINEN

Oratoriekören i Helsingfors gör årligen två stora produktioner. Vi tar ni 60 sångare i vårens 2023 produktion och vi vill att du har en bra sångröst, är van att läsa noter, har sjungit mycket i kör och är motiverad att förbinda dej till hög närvaro under en intensiv övningsperiod. Anmäl dej senast söndag 8.1.2023.

Helsingin oratoriokuoro tekee vuosittain kaksi suurta kuoroproduktiota. Kevään 2023 produktioon mahtuu 60 laulajaa ja haluamme, että sinulla on hyvä lauluääni, olet tottunut lukemaan nuotteja, olet laulanut paljon kuoroissa ja olet motivoitunut sitoutumaan olemaan läsnä intensiivisen harjoittelujakson aikana. Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 8.1.2023.

Anmälan - Ilmoittautuminen

SMAKBITAR - MAKUPALOJA