Ēriks Ešenvalds Passion and Resurrection (2005)

Dan Forrest Jubilate Deo (2016)


ONSDAG I KESKIVIIKKO 19.4.2023 19.00

Konstfabriken i Borgå, Avanti-salen I Taidetehdas Porvoossa, Avanti-sali


Tuuli Lindeberg, sopran I sopraano
Elli Vallinoja, alt I altto
Helsinki Metropolitan Orchestra
Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus
Jani Sivén, kapellmästare I kapellimestari

 

Biljetter I Liput 30 €

Numrerade platser. Serviceavgift ingår i priset. I Numeroidut paikat. Palvelumaksu sisältyy hintaan.

 

Ēriks Ešenvalds Passion and Resurrection (2005)

Dan Forrest Jubilate Deo (2016)


LÖRDAG I LAUANTAI 22.4.2023 18.00

Tempelplatsens kyrka I Temppeliaukion kirkko


Tuuli Lindeberg, sopran I sopraano
Elli Vallinoja, alt I altto
Helsinki Metropolitan Orchestra
Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus
Jani Sivén, kapellmästare I kapellimestari

 

Biljetter I Liput 35 €

Onumrerade platser. Serviceavgift ingår i priset. I Numeroimattomat paikat. Palvelumaksu sisältyy hintaan.

Ēriks Ešenvalds Passion and Resurrection

Ēriks Ešenvalds är en av de mest uppburna kompositörerna av körmusik just nu med en fullspäckad beställningskalender och med verk som framförs på alla kontinenter. Han har vuxit upp i ett självständigt Lettland och studerade för många olika kompositörer. Det här har förmodligen bidragit till hans fördomsfria komponerande utan historisk belastning och innehållande en stor stilistisk variation.
Ēriks Ešenvalds on yksi työllistetyimmistä kuoromusiikin säveltäjistä tällä hetkellä täyteen merkityn tilauskalenterinsa kanssa ja kaikilla mantereilla esitettyjen teosten kanssa. Hän varttui itsenäisessä Latviassa ja opiskeli monien eri säveltäjien johdolla. Tämä luultavasti on vaikuttanut hänen ennakkoluulottomaan säveltämiseensä vailla historian kuormaa ja sen sisältämään suureen tyyliseen vaihteluun.

durata ca 30 min.

Dan Forrest Jubilate Deo

I Dan Forrests Jubilate Deo förenas vi alla kring tanken att vi alla delar samma jordglob och också vårt gemensamma ansvar för att vårda och bevara vår planet. Verket har sju olika språk och ett brett musikaliskt spektra. Vi sjunger på bl a latin, arabiska, hebreiska, spanska, mandarin och zulu. Otroligt omväxlande och sångbar musik. En stor orkester, två solister och ett något så speciellt instrument som en erhu. Ett tvåsträngat instrument som också kallas kinesisk violin.

Dan Forrestin teoksessa Jubilate Deo yhdistymme kaikki sen ajatuksen ympärille, että meillä on yhteinen sama maapallo ja myös yhteinen vastuu planeettamme hoitamisesta ja suojelemisesta. Teos koostuu seitsemästä eri kielestä ja sillä on laaja musiikillinen kirjo. Laulamme mm. latinaksi, arabiaksi, hepreaksi, espanjaksi, mandariiniksi ja zuluksi. Uskomattoman monipuolista ja laulettavaa musiikkia. Suuri orkesteri, kaksi solistia ja erityinen soitin kuin erhu, kaksikielinen soitin, jota kutsutaan myös kiinalaiseksi viuluksi.

durata ca 45 min

info (at) oratoriekoren.fi