Oratoriekören i Helsingfors gör våren 2023

Ēriks Ešenvalds

Passion and Resurrection (2005)

 

Dan Forrest

Jubilate Deo (2016)

Onsdag I Keskiviikko 19.4.2023 19.00
Konstfabriken i Borgå I Taidetehdas Porvoossa

Lördag I Lauantai 22.4.2023 18.00
Tempelplatsens kyrka I Temppeliaukion kirkko


Tuuli Lindeberg, sopran I sopraano
Elli Vallinoja, alt I altto
Helsinki Metropolitan Orchestra
Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus
Jani Sivén, kapellmästare I kapellimestari
 

Ēriks Ešenvalds Passion and Resurrection

Ēriks Ešenvalds är en av de mest uppburna kompositörerna av körmusik just nu med en fullspäckad beställningskalender och med verk som framförs på alla kontinenter. Han har vuxit upp i ett självständigt Lettland och studerade för många olika kompositörer. Det här har förmodligen bidragit till hans fördomsfria komponerande utan historisk belastning och innehållande en stor stilistisk variation. Oratoriekörens musikaliska ledare Håkan Wikman motiverar repertoarvalet så här:
- Stycket passar perfekt att framföras strax efter påsk och dessutom är musiken väldigt kvalitativ och passar Oratoriekörens kraftiga men även flexibla klangliga identitet. Verket har också ett globalt budskap och påminner oss om mänsklighetens perpetuella andliga vandring.

fyra satser
solo S, SATB kvartett, SSAATTBB, stråkorkester
durata: 30 minuter

Ēriks Ešenvalds on yksi työllistetyimmistä kuoromusiikin säveltäjistä tällä hetkellä täyteen merkityn tilauskalenterinsa kanssa ja kaikilla mantereilla esitettyjen teosten kanssa. Hän varttui itsenäisessä Latviassa ja opiskeli monien eri säveltäjien johdolla. Tämä luultavasti on vaikuttanut hänen ennakkoluulottomaan säveltämiseensä vailla historian kuormaa ja sen sisältämään suureen tyyliseen vaihteluun. Oratoriokuoron musiikillinen johtaja Håkan Wikman perustelee ohjelmiston valintaa seuraavasti:
- Teos soveltuu erinomaisesti esitettäväksi juuri pääsiäisen jälkeen ja myös musiikki on erittäin laadukasta ja sopivaa Oratoriokuoron voimakkaaseen, mutta myös joustavaan soinnilliseen identiteettiin. Teoksella on myös globaali viesti ja muistutus meille ihmiskunnan ikuisesta henkisestä matkasta.

Dan Forrest Jubilate Deo

Oratoriekören gjorde Dan Forrests magnifika storverk Jubilate Deo våren 2019 och det kom att bli både koristernas och kritikernas favorit. Forrest hör till de amerikanska nutida tonsättarna som etablerat sig på körscener världen över. Hans storslagna tonspråk och tilltalande melodik har gjort hans musik omåttligt populär.

I hans Jubilate Deo förenas vi alla kring tanken att vi alla delar samma jordglob och också vårt gemensamma ansvar för att vårda och bevara vår planet. Verket har sju olika språk och ett brett musikaliskt spektra. Vi sjunger på bl a latin, arabiska, hebreiska, spanska, mandarin och zulu. Otroligt omväxlande och sångbar musik. En stor orkester, två solister och ett något så speciellt instrument som en erhu. Ett tvåsträngat instrument som också kallas kinesisk violin.
- Det ska bli otroligt fint att få göra det här verket igen. Det har så många dimensioner och tilltalar så starkt både musiker och publik. Om du gillar att sjunga känslostark och engagerande musik, då är det här absolut vårens körgrej för dej, fortsätter Wikman.

sju satser
solo SA, stor kör och orkester
durata: 45 minuter

Oratoriokuoro esitti Dan Forrestin upean mestariteoksen Jubilate Deo keväällä 2019, ja siitä tuli sekä kuorolaisten että kriitikkojen suosikki. Forrest kuuluu amerikkalaisiin nykysäveltäjiin, jotka ovat vakiinnuttaneet asemansa kuorokentällä maailmanlaajuisesti. Hänen upea sävelkielensä ja puhutteleva melodiankäsittelynsä ovat tehneet hänen musiikistaan valtavan suositun.
Hänen teoksessaan Jubilate Deo yhdistymme kaikki sen ajatuksen ympärille, että meillä on yhteinen sama maapallo ja myös yhteinen vastuu planeettamme hoitamisesta ja suojelemisesta. Teos koostuu seitsemästä eri kielestä ja sillä on laaja musiikillinen kirjo. Laulamme mm. latinaksi, arabiaksi, hepreaksi, espanjaksi, mandariiniksi ja zuluksi. Uskomattoman monipuolista ja laulettavaa musiikkia. Suuri orkesteri, kaksi solistia ja erityinen soitin kuin erhu, kaksikielinen soitin, jota kutsutaan myös kiinalaiseksi viuluksi.
- On uskomattoman mukavaa päästä tekemään tätä teosta uudelleen. Siinä on niin monia ulottuvuuksia ja se puhuttelee vahvasti sekä muusikoita että yleisöä. Jos haluat laulaa tunteita herättävää ja mukaansatempaavaa musiikkia, niin tässä on ehdottomasti kevään kuorotapaus sinulle, Wikman jatkaa.

Intresserad?

Vi har alltid plats för goda sångare i våra produktioner. Vill du ännu vara med i vårens produktion får du gärna kontakta vår dirigent Håkan Wikman på hakan.wikman (at) hawart.fi