Kontaktuppgifter

Om du har ärende till oss i Oratoriekören går det bra att kontakta oss via:

info@oratoriekoren.fi


Ordförande
Kristina Heikel, tfn 0500 703350, kristinaheikel (at) gmail.com

Viceordförande
Andreas Stenius, andreas.stenius (at) vencap.fi

Dirigent
Håkan Wikman, hakan.wikman (at) hawart.fi