OK Light - våren 2021

I stället för en normalt stor vårproduktion planerar vi i Oratoriekören att göra en mindre produktion - OK Light.

Om coronaläget tillåter inleder vi övningarna i slutet av februari, i enlighet med rådande rekommendationer,
och siktar på konsert i mitten av april.

 

Vi tar in högst drygt 40 sångare och produktionen är främst riktad till sångare som tidigare deltagit i Oratoriekörens produktioner men andra intresserade är självfallet också välkomna att kontakta oss.


 

 

 

OK CHAMBER

I november 2020 debuterade vår nya ensemble OK Chamber. 

Verksamheten fortsätter vårvintern 2021.

Intresserade, nya sångare får gärna läsa mer här