LUX 9.11.2019 Berghälls kyrka (FOTO Cata Portin)

ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS

Oratoriekören i Helsingfors erbjuder idag en ambitiös och målinriktad körverksamhet. Med körens långa tradition som grund gör kören årligen två stora och konstnärligt utmanande konsertproduktioner. Genom dessa strävar kören till att ständigt attrahera erfarna sångare och vara en viktig aktör på huvudstadsregionens körkarta. Med sin verksamhet vill Oratoriekören också vara intressant för yrkesmusiker, professionella instrumentalister samt etablerade solister och kapellmästare.

Oratoriekörens repertoar har alltid varit omfattande med ett starkt fokus på musikhistoriskt sett stora kör- och orkesterverk. Kören strävar idag till att fortsättningsvis lyfta fram klassiska storverk men vill även slå ett slag för den nya musiken och ge utrymme för beställningsverk och storverk skapade av unga, internationella tonsättare.

Oratoriekören vill vara en modern kör mitt i stadens puls. En kör som idkar en välplanerad verksamhet, antar inspirerande och fräscha musikaliska utmaningar och värnar om en stödande och viktig social verksamhet inom kören. Kören har stadigt siktet ställt på 100-årsjubiléet år 2020 och har utvecklat ett koncentrerat produktionstänkande som öppnar upp verksamheten för sångare med intresse för intensivt arbete under en begränsad tid av terminen. Med detta som ledstjärna gör kören sina framträdanden under sådana tider på året att de kan fungera som ett komplement till det annars digra konsertutbudet i huvudstadsregionen.

Oratoriekören grundades 1920 och har sedan dess varit en betydande aktör i synnerhet inom det svenskspråkiga körlivet i Helsingfors. Kören har under årens lopp hållit fast vid sin ursprungliga målsättning – att framföra större körverk med orkesterackompanjemang. Oratoriekören har under decennierna letts av namnstarka dirigenter som alla på olika sätt satt sin prägel på kören. Körens mest långvarige dirigent var Bengt Carlson och efter honom har bl a Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, George Buckbee och Hannu Bister lett kören. Oratoriekören har även vid flere tillfällen dirigerats av gästande dirigenter såsom Leif Segerstam och Anders Öhrwall.

Sedan hösten 2018 är Håkan Wikman dirigent och musikalisk ledare för kören.

Välkommen med att förverkliga storverk!

 

ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS

År 2020 firar Oratoriekören 100-årsjubileum under devisen 100 firar 100.

Svenska Oratoriekören grundades 1920 för att som första blandade ensemble kunna framföra körverk av större format. Speciellt under dirigenterna Bengt Carlson (1921-1953) och Ulf Söderblom (1957-1975) framförde kören årligen oratorier tillsammans med någon av stadens symfoniorkestrar. Sedan dess har kören varierat i storlek och därmed har repertoaren kommit att omfatta även verk för mindre besättning, både med och utan orkesterackompanjemang.

Sedan hösten 2018 är Håkan Wikman dirigent och musikalisk ledare för kören.

Vill du delta i någon av våra produktioner?

Om du vill delta i någon av Oratoriekörens kommande produktioner kan du enkelt göra det via anmälningsformulär här på hemsidan. I samband med att en produktion är fullbordad öppnas anmälningsformuläret för den följande produktionen. 

Välkommen med att förverkliga storverk!