- för den som har tid för ännu mera körsång -

 

Vi hade för avsikt att starta ensemblen OK Chamber i mars 2020 men omständigheterna gjorde att starten måste framskjutas. Nu tror och hoppas vi att det igen ska vara möjligt att samlas till övningar under hösten 2020, åtminstone i lite mindre grupperingar. Därför kommer OK Chamber att inleda sin verksamhet. Ensemblen kommer att verka under de tider på året då den stora konsertkören inte har verksamhet. Detta för att svara på efterfrågan från koristerna. Sitt första framträdande har ensemblen den 3 november 2020. Målsättningen är att ensemblen ska ge minst ett par konserter per år. OK Chambers repertoar ­fokuserar på ny och välklingande kammarkörsrepertoar, komponerad av internationellt aktuella tonsättare. Ensemblen har vid starten en kammarkörsstorlek och leds av Oratoriekörens ordinarie dirigent Håkan Wikman.

 

Månsken

Tisdag 3.11.2020 kl. 19
Tempelplatsens kyrka
OK Chamber
NN, piano
Håkan Wikman, dirigent

På programmet: Elder, Whitacre, Uusberg

Fritt inträde