- Har du alltid velat sjunga de klassiska storverken? -

 

Oratoriekören vill också under sitt jubileumsår erbjuda intresserade två tillfällen till att pröva på hur det är att sjunga oratoriemusik i en stor kör. Vem som helst ges tillfälle att ställa sig i dagens Oratoriekörs led och tillsammans sjunga godbitar ur den breda oratorie­repertoaren. 

Vi gör det här för att öka intresset för oratoriemusik överlag och också för att ge eventuella framtida oratoriekörsångare tillfällen att bekanta sig med vår kör och våra sångare. Kom och och ställ dig i leden och pröva på mäktig körsång.

Det första tillfället ordnas tisdagen den 18 augusti 2020 i Tempelplatsens kyrka och utgör samtidigt körens terminsstart för hösten 2020. Den 3 november är det dags för det andra tillfället, likaså i Tempelplatsens kyrka. Vid dessa sing along-tillfällen får alla stämma in i ­musik ur bl a Mozarts Requiem, Händels Messias, Faurés Requiem, Rutters Requiem, Bachs Johannespassion, Gjeilos Dreamweaver och många andra storverk.

Ingen förhandsanmälan behövs utan kom som du är!


Sing along med Oratoriekören

 

Tisdag 18.8.2020 kl. 19.00 i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors

Tisdag 3.11.2020 kl. 19.00 i Tempelplatsens kyrka i Helsingfors