Vi tar ständigt in nya sångare
 
Vi tar ständigt in nya sångare, gärna med körvana och grundläggande förmåga att läsa noter.
 
Vi övar varje söndag kl. 18.00-20.30 i centrala Helsingfors i Körsalen på Högbergsgatan 10 E, ingång från gatan. 
 
Om du vill veta mer innan du kommer får du gärna kontakta vår ordförande Christophe Roos