Oratoriekören

År 2020 firar Oratoriekören 100-årsjubileum under devisen 100 firar 100.

Svenska Oratoriekören grundades 1920 för att som första blandade ensemble kunna framföra körverk av större format. Speciellt under dirigenterna Bengt Carlson (1921-1953) och Ulf Söderblom (1957-1975) framförde kören årligen oratorier tillsammans med någon av stadens symfoniorkestrar. Sedan dess har kören varierat i storlek och därmed har repertoaren kommit att omfatta även verk för mindre besättning, både med och utan orkesterackompanjemang.

Som körens dirigent från hösten 2018 verkar Håkan Wikman.