Svenska Oratoriekören har verkat i Helsingfors i snart hundra år, 95-årsjubileet firades 2015.

Svenska Oratoriekören grundades 1920 för att som första blandade ensemble kunna framföra körverk av större format. Speciellt under dirigenterna Bengt Carlson (1921-1953) och Ulf Söderblom (1957-1975) framförde kören årligen oratorier tillsammans med någon av stadens symfoniorkestrar. Sedan dess har kören varierat i storlek och därmed har repertoaren kommit att omfatta även verk för mindre besättning, både med och utan orkesterackompanjemang.

Som körens dirigent verkar Anna-Clara Groundstroem.