100 firar 100 år 2020

År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Det här betyder att målsättningen för jubileumsåret är att samla en kör med 100 sångare för att under året genomföra två stora jubileumskonserter. Oratoriekören arbetar nu ambitiöst under de kommande terminerna fram till jubiléet. Här nedan hittas de viktigaste datumen för de kommande åren.


 

ORATORIEKÖREN 2019

År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Under år 2019 görs två stora produktioner för att förbereda kören och åhörarna för körens 100-årsjubileum följande år.

Våren 2019

Vårens produktion bär titeln Jubilate Deo! och omfattar en klassisk pärla av Antonio Vivaldi. Hans träffsäkra komposition Magnificat görs nu förmodligen för första gången i Finland och det andra verket, den amerikanska tonsättaren Dan Forrets storverk Jubilate Deo framförs också för första gången i Finland. 

Viktiga datum i vårens produktionstidtabell är:

Jubilate Deo!

Oratoriekören övar regelbundet söndagar kl. 17-20 i centrala Helsingfors

lö-sö 12-13.1 Körperiod I 

lö-sö 23-24.3 Körperiod II

fre 5.4 Konsert i Ekenäs

lör 6.4 Konsert i Helsingfors


Hösten 2019

Höstens produktion är också uppbyggd kring två verk, osannolikt vackra och ljusbringande. Fokuset ligger i den engelska körtraditionens verk för storkör. Ett mer okänt mästerverk och ett ofta framfört, älskat mästerverk. Höstens repertoar offentliggörs här på körens hemsida söndagen den 7 april 2019.

Viktiga datum i höstens produktionstidtabell är:

Lux!

Oratoriekören övar regelbundet söndagar kl. 17-20 i centrala Helsingfors

lö-sö 31.8-1.9 Körperiod I

lö-sö 26-27.10 Körperiod II

fre-lö 8-9.11 Konserter

100 firar 100 år 2020

År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Det här betyder att målsättningen för jubileumsåret är att samla en kör med 100 sångare för att under året genomföra två stora jubileumskonserter.

Ledstjärnan i jubileumsårets verksamhet är ett nytt beställningsverk. Ett modernt juloratorium, skrivet av moderna människor för moderna människor. Uruppförandet sker i Helsingfors lördag 19.12.2020. Före det kommer Oratoriekören under våren 2020 att göra ett av musikhistoriens mest hyllade körverk i kombination med modern, nutida körmusik.

Våren 2020

Jubileum I

Oratoriekören övar regelbundet söndagar kl. 17-20 i centrala Helsingfors

lö-sö 11-12.1 Körperiod I 

lö-sö 21-22.3 Körperiod II

lö-sö 4-5.4 Konserter

lö-sö 30-31.5 Period III

sommaren 2020 Konsert på musikfestival


Hösten 2020

Jubileum II

Körens 100-årsjubileum kulminerar i framförandet av ett nytt beställningsverk, ett modernt juloratorium. Pressrelease söndag 5 april och samtidigt öppnar anmälningsformuläret här på körens hemsida. 

lö-sö 29-30.8 Körperiod I

lö-sö 24-25.10 Körperiod II

lö 19.12.2020 100-årsjubileumskonsert i Helsingfors


 

Bläddra i vår framtidsbroschyr