Dirigent Håkan Wikman

Håkan Wikman är sedan hösten 2018 musikalisk ledare för Oratoriekören. Under hans ledning fokuserar kören nu på att arbeta enligt ett koncentrerat produktionstänkande. Det här arbetet har redan lett till två lyckade konsertproduktioner och körens attraktionskraft har höjts märkbart. Håkan månar om motiverade val av en kvalitativ och utmanande repertoar för kören och tack vare hans breda musikaliska nätverk knyter kören ständigt nya artistkontakter, idkar en aktiv nyrekrytering och utvecklar kontinuerligt kören som organisation.

Håkan har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen med omnejd. Han är utbildad musik magister från Sibelius-Akademin i Helsingfors med orgel som huvudinstrument och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa. Han har ytterligare en lång erfarenhet som festivalledare och är idag även verksam som projektkoordinator för ett antal större nationella och internationella musikprojekt.

År 1998 tilldelades han Kritikens sporrar, år 1999 Vandapriset och år 2017 SFV:s Folkbildningsmedalj bland annat i sin egenskap av en mångsidig och engagerad kulturarbetare som i många år arbetat aktivt för såväl amatör- som yrkesmusiken.

En stor del av Håkans tid går även till grafisk formgivning och redaktörsarbete i olika typer av media.

Dirigent Håkan Wikman

Håkan Wikman är sedan hösten 2018 musikalisk ledare för Oratoriekören. Under hans ledning fokuserar kören nu på att arbeta enligt ett koncentrerat produktionstänkande. Det här arbetet har redan lett till två lyckade konsertproduktioner och körens attraktionskraft har höjts märkbart. Håkan månar om motiverade val av en kvalitativ och utmanande repertoar för kören och tack vare hans breda musikaliska nätverk knyter kören ständigt nya artistkontakter, idkar en aktiv nyrekrytering och utvecklar kontinuerligt kören som organisation.

Håkan har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen med omnejd. Han är utbildad musik magister från Sibelius-Akademin i Helsingfors med orgel som huvudinstrument och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa. Han har ytterligare en lång erfarenhet som festivalledare och är idag även verksam som projektkoordinator för ett antal större nationella och internationella musikprojekt.

År 1998 tilldelades han Kritikens sporrar, år 1999 Vandapriset och år 2017 SFV:s Folkbildningsmedalj bland annat i sin egenskap av en mångsidig och engagerad kulturarbetare som i många år arbetat aktivt för såväl amatör- som yrkesmusiken.

En stor del av Håkans tid går även till grafisk formgivning och redaktörsarbete i olika typer av media.

 

        

 

              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund