Kontaktuppgifter

Om du har ärende till oss i Oratoriekören går det bra kontakta någon av oss i körens styrelse.

Ordförande
Kristina Heikel, tfn 0500 703350, kristinaheikel (at) gmail.com

Petra Förars, petra.forars (at) gmail.com

Ritva Rahkama, ritva.rahkama (at) gmail.com

Harri Savolainen, hs.savolainen (at) gmail.com

Pia Stoor, pia.stoor (at) liuksiala.com

Carmela Wager, carmelawager (at) gmail.com

Dirigent
Håkan Wikman, hakan.wikman (at) hawart.fi