Kontaktuppgifter

Om du har ärende till oss i Oratoriekören går det bra att kontakta någon av oss i körens styrelse.

Ordförande
Kristina Heikel, tfn 0500 703350, kristinaheikel (at) gmail.com

Benita Bärlund, benita.barlund (at) kolumbus.fi

Petra Förars, petra.forars (at) gmail.com

Ritva Rahkama, ritva.rahkama (at) gmail.com

Marita Rosén, maritarosen2 (at) gmail.com

Pia Stoor, pia.stoor (at) liuksiala.com

Dirigent
Håkan Wikman, hakan.wikman (at) hawart.fi

        

 

              Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund