Oratoriekören i Helsingfors

Oratoriekören i Helsingfors erbjuder idag en ambitiös och målinriktad körverksamhet. Med körens långa tradition som grund gör kören årligen två stora och konstnärligt utmanande konsertproduktioner. Genom dessa strävar kören till att ständigt attrahera erfarna sångare och vara en viktig aktör på huvudstadsregionens körkarta. Med sin verksamhet vill Oratoriekören också vara intressant för yrkesmusiker, professionella instrumentalister samt etablerade solister och kapellmästare.

Oratoriekörens repertoar har alltid varit omfattande med ett starkt fokus på musikhistoriskt sett stora kör- och orkesterverk. Kören strävar idag till att fortsättningsvis lyfta fram klassiska storverk men vill även slå ett slag för den nya musiken och ge utrymme för beställningsverk och storverk skapade av unga, internationella tonsättare.

Oratoriekören vill vara en modern kör mitt i stadens puls. En kör som idkar en välplanerad verksamhet, antar inspirerande och fräscha musikaliska utmaningar och värnar om en stödande och viktig social verksamhet inom kören. Kören har stadigt siktet ställt på 100-årsjubiléet år 2020 och har utvecklat ett koncentrerat produktionstänkande som öppnar upp verksamheten för sångare med intresse för intensivt arbete under en begränsad tid av terminen. Med detta som ledstjärna gör kören sina framträdanden under sådana tider på året att de kan fungera som ett komplement till det annars digra konsertutbudet i huvudstadsregionen.

Oratoriekören grundades 1920 och har sedan dess varit en betydande aktör i synnerhet inom det svenskspråkiga körlivet i Helsingfors. Kören har under årens lopp hållit fast vid sin ursprungliga målsättning – att framföra större körverk med orkesterackompanjemang. Oratoriekören har under decennierna letts av namnstarka dirigenter som alla på olika sätt satt sin prägel på kören. Körens mest långvarige dirigent var Bengt Carlson och efter honom har bl a Ulf Söderblom, Lena von Bonsdorff, Astrid Riska, Eric-Olof Söderström, Matti Järvinen, Åsa Westerlund, George Buckbee och Hannu Bister lett kören. Oratoriekören har även vid flere tillfällen dirigerats av gästande dirigenter såsom Leif Segerstam och Anders Öhrwall.


Oratoriekören våren 2019

 

Sopran
Sonja Berts-Taleiko
Lelle Blomqvist
Märta Gartz-Kuokkanen
Veronica Eriksson
Kristina Heikel
Marie Ingman
Stina Ifström
Åsa Juslin
Raija Kallonen
Tytti Kronqvist
Catrine Krusberg
Birgitta Malmberg
Sue McDonald
Wendla Paile
Ritva Rahkama
Marita Rosén
Gun Sandholm
Kristiina Santala
Marja-Liisa Sinivaara
Kristina Stewen
Marina Sundelin
Kicki Thelestam
Carmela Wager

Alt
Christina Ahlman
Mona Bergring
Monica Björkman
Madeleine Blomqvist
Benita Bärlund
Christina Eriksson
Petra Förars
Anna-Clara Groundstroem
Anu Haapalehto
Anita Hallberg
Johanna Helminen
Solveig Herlin
Aino Jalonen
Helena Marika von Knorring
Solveig Linko
Taina Lithovius
Inga Minkkinen
Hannele Mustonen
Gunilla Palmén
Merryt Santanen
Gunnel Sievers
Marianne Slotte
Pia Stoor
Eva Storgårds
Mona Söderström-Ahlqvist
Marja Vesa
Gisela Wieliczko
Gunni Öhman

 

Tenor
Göran Bärlund
Björn Eklund
Markus Hartman
Maximilian Järvinen
Sanfrid Lindblom
Anders Lindgren
Jamie McDonald
Pasi Risberg
Bo-Eric Rosenqvist
Andreas Stenius
Juha Tuomainen
Ilkka Voionmaa

Bas
Heikki Alavesa
Bjarne Andersson
Bo Belfrage
Tero-Pekka Henell
Rob Hindley
Ari Kiskonen
Kjell Knapas
Staffan Kurtén
Jukka Moisanen
Nam Phan
Christophe Roos
Erik Sundius