ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS

VÅREN - KEVÄT 2024


WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

M I S S A  I N  C

KV 427

completed and edited by Robert D. Levin


FREDAG I PERJANTAI 19.4.2024 19.00

Tempelplatsens kyrka I Temppeliaukion kirkko

Aurora Marthens, sopran I sopraano
Iida Antola, sopran I sopraano
Niilo Erkkilä, tenor I tenori
Veikko Vallinoja, bas I basso
Lojo stadsorkester I Lohjan kaupunginorkesteri
Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus
Eric-Olof Söderström, kapellmästare I kapellimestari


Oratoriekören i Helsingfors gör årligen två stora produktioner. Vi tar in ca 60 sångare i vårens 2024 produktion och vi vill att du har en bra sångröst, är van att läsa noter, har sjungit mycket i kör och är motiverad att förbinda dej till hög närvaro under en intensiv övningsperiod.

Produktionsavgiften är 120 euro och inkluderar alla övningar, noter samt körperioderna.

Anmälan är nu öppnad här nere på sidan. Anmäl dej senast söndag 7.1.2024.

********************

Helsingin oratoriokuoro tekee vuosittain kaksi suurta kuoroteosta. Kevään 2024 produktioon mahtuu noin 60 laulajaa ja haluamme, että sinulla on hyvä lauluääni, olet tottunut lukemaan nuotteja, olet laulanut paljon kuoroissa ja olet motivoitunut sitoutumaan olemaan läsnä intensiivisen harjoittelujakson aikana.

Osallistumismaksu on 120 euro sisältäen kaikki harjoitukset, nuotit ja kuoroleirit.

Ilmoittautuminen on nyt avoinna ja ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 7.1.2024.


Viktiga datum I Tärkeitä päivämääriä


20-21.1.2024 Produktionsstart med Körperiod I i huvudstadsregionen / Produktio starttaa kuoroperiodilla pääkaupunkiseudulla

23-24.3.2024 Körperiod II i Fiskars / Kuoroperiodi II Fiskarsissa

19.4.2024 Konsert i Tempelplatsens kyrka / Konsertti Temppeliaukion kirkossa

Vi övar regelbundet söndagar kl. 17-20 i Tölö
Harjoittelemme säännöllisesti sunnuntaisin klo 17-20 Töölössä


Wolfgang Amadeus Mozart fick aldrig sina två främsta körverk färdiga. Vi vet att han dog mitt under komponerande av det mytomspunna Requiemet och hans stora mässa i c-moll förblev också ofullbordad.

Han skrev mässan under åren 1782-83. År 1781 hade han flyttat från Salzburg till Wien. Han var 25 år, mycket energisk och extremt begåvad och kom nu äntligen iväg från sin kontrollerande far Leopold Mozart. I augusti 1782 gifte han och Constanze Weber sig. De gifte sig mot Leopolds vilja och ingen av Mozartfamlijen var därför närvarande vid vigseln. Ett år senare åkte paret till Salzburg för att Constanze äntligen skulle lära känna Mozarts far, systrar och vänner.

I ett brev till sin far Leopold hade Wolfgang förklarat att han lovat sig själv att skriva en mässa när han skulle presentera sin fästmö för familjen. Wolfgang och Constanze stannade två månader i Salzburg och strax innan de skulle åka hem framfördes mässan den 26 oktober 1783 i en gudstjänst i Salzburg. Musiker var Wolfgangs gamla kolleger i Salzburgs hovkapell och Constanze var sopransolist. Intressant är att mässan då saknade Agnus Deisatsen och credot inte var färdigt. Man antar att Mozart satte in musik av andra tonsättare där det behövdes.

I mässan sprängde Mozart gränser. Man hör hur han djuplodande studerat barockens ideal och hur han påverkats av barockens musik, i synnerhet musiken av Bach och Händel. Han använder den sena barockens struktur och teknik och lägger in den i den klassiska formen. Den form han redan var en mästare i. Mässan må vara ofullbordad men den betraktas ändå som hans kontrapunktiska mästerverk. Ett verk fyllt av pompa och ståt.

Välkommen med för att låta dig beröras av Mozarts mest kraftfulla och konstnärliga musikverk.


Wolfgang Amadeus Mozart ei koskaan saanut kahta merkittävintä kuoroteostaan valmiiksi. Tiedämme, että hän kuoli säveltäessään myyttistä Requiemiä ja hänen suuri messunsa c-molli jäi myös keskeneräiseksi. Hän kirjoitti messun vuosina 1782-83. Vuonna 1781 hän oli muuttanut Salzburgista Wieniin. Hän oli 25-vuotias,  hyvin energinen ja äärimmäisen lahjakas, ja pääsi nyt vihdoin eroon kontrolloivasta isästään Leopold Mozartista. Elokuussa 1782 hän ja Constanze Weber menivät naimisiin. He menivät naimisiin vastoin Leopoldin tahtoa, minkä vuoksi kukaan Mozart-perheen jäsenestä ei ollut läsnä vihkiäisissä. Vuotta myöhemmin pari matkusti Salzburgiin, jotta Constanze viimein tutustuisi Mozartin isään, siskoihin ja ystäviin.

Kirjeessään Leopold-isälleen Wolfgang oli selittänyt, että hän oli luvannut itselleen kirjoittaa messun, kun hän esittelisi morsiamensa perheelleen. Wolgang ja Constanze viipyivät Salzburgissa kaksi kuukautta ja vähän ennen kuin heidän piti palata kotiin esitettiin messu 26. lokakuuta 1783 jumalanpalveluksessa Salzburgissa. Muusikot olivat Mozartin vanhola kolleegoja Salzburgin hovikappelista ja sopraanosolistina oli Constanze. Mielenkiintoista on, että messusta puuttui silloin Agnus Dei -osa eikä credo ollut valmis. Oletettavasti Mozart lisäsi tarvittaessa muiden säveltäjien musiikkia.

Messussa Mozart räjäytti rajoja. Voi kuulla kuinka hän oli syvällisesti tutkinut barokin ihanteita ja kuinka barokkimusiikki oli vaikuttanut häneen, ertyisesti Bachin ja Händelin musiikki. Hän käyttää myöhäisbarokin rakennetta ja tekniikkaa ja lisää ne klassiseen muotoon. Siihen muotoon, jossa hän oli jo mestari. Messu voi olla keskeneräinen, mutta sitä pidetään hänen kontrapunktisena mestariteoksenaan. Teos täynnä loistoa ja tunnelmaa.

Tervetuloa mukaan antaen Mozartin voimakkaimman ja taiteellisiman teoksen koskettaa sinua.

ANMÄLAN I ILMOITTAUTUMINEN

Ja, jag anmäler mig till Oratoriekörens vårproduktion I Kyllä, ilmoittaudun Oratoriekörenin kevätproduktioon.
Skriv siffran 7 med bokstäver: