Mozarts Requiem

Hösten 2018 tar sig Oratoriekören an Wolfgang Amadeus Mozarts älskade storverk, hans enastående Requiem. Verket görs lördagen den 10.11.2018 kl. 18 i Johanneskyrkan i Helsingfors.

Kören tar in omkring 50 sångare i produktionen. Kören välkomnar i synnerhet rutinerade sångare men produktionen är självfallet också öppen för korister med god notläsningsförmåga och stark motivation.

Sista dagen för att anmäla sitt intresse är torsdag 16.8.2018.

I produktionen medverkar:

Aurora Marthens, sopran
Monica Groop, alt
Juho Punkeri, tenor
Robert Näse, bas
Wegelius kammarstråkar förstärkta med blåsare
Oratoriekören i Helsingfors
Andres Kaljuste, dirigent

För körinstuderingen svarar Håkan Wikman. Oratoriekören strävar till att göra sina konsertproduktioner under sådana tider på året att de inte kolliderar med andra körers ordinarie verksamhet. Oratoriekören vill därmed fungera som ett komplement i det annars digra körutbudet i huvudstadsregionen.

Välkommen med att förverkliga ett storverk!

Läs mer . . . 


100 firar 100 år 2020

År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Det här betyder att målsättningen för jubileumsåret är att samla en kör med 100 sångare för att under året genomföra två stora jubileumskonserter.

Oratoriekören leds från hösten 2018 av Håkan Wikman.