Oratoriekören i Helsingfors


Omstart

 

Oratoriekören har verkat i Helsingfors i snart hundra år. På föreningens årsmöte den 25.2.2018 beslöts att kören från nästa verksamhetsperiod gör en omstart i sin verksamhet och satsar de kommande åren på fräscha, välplanerade och kreativa konsertproduktioner. Oratoriekören går in för ett stadigt projekttänkande och öppnar upp sin verksamhet för alla som är intresserade av de stora klassiska körverken. 


Mozarts Requiem

Under hösten 2018 tar sig Oratoriekören an Wolfgang Amadeus Mozarts älskade storverk, hans enastående Requiem. Verket görs tillsammans med solister och orkester lördagen den 10.11.2018 i Johanneskyrkan i Helsingfors. Kören tar in 50 sångare i produktionen och man kan anmäla sig under fliken 2018 uppe på sidan. Höstterminen inleds med en weekendövning den 1-2 september. Kören välkomnar i synnerhet rutinerade sångare men produktionen är självfallet också öppen för korister med god notläsningsförmåga och stark motivation. Oratoriekören strävar till att göra sina konsertproduktioner under sådana tider på året att de inte kolliderar med andra körers ordniarie verksamhet. Oratoriekören vill därmed fungera som ett komplement i det annars digra körutbudet i huvudstadsregionen.

Välkommen med att förverkliga ett storverk!


Under våren 2018 publiceras här en konkret övnings- och konsertagenda för de kommande tre åren. År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Det här betyder att målsättningen för jubileumsåret är att samla en kör med 100 sångare för att under året genomföra två stora jubileumskonserter.

Oratoriekören leds från hösten 2018 av Håkan Wikman.