Mozarts Requiem

Hösten 2018 tar sig Oratoriekören an Wolfgang Amadeus Mozarts älskade storverk, hans enastående Requiem. Verket görs tillsammans med solister och Wegelius kammarstråkar lördagen den 10.11.2018 i Johanneskyrkan i Helsingfors. Kören tar in 50 sångare i produktionen. Kören välkomnar i synnerhet rutinerade sångare men produktionen är självfallet också öppen för korister med god notläsningsförmåga och stark motivation.

Oratoriekören strävar till att göra sina konsertproduktioner under sådana tider på året att de inte kolliderar med andra körers ordinarie verksamhet. Oratoriekören vill därmed fungera som ett komplement i det annars digra körutbudet i huvudstadsregionen.

Välkommen med att förverkliga ett storverk!

Läs mer . . . 


100 firar 100 år 2020

År 2020 fyller Oratoriekören 100 år och detta firas under devisen 100 firar 100. Det här betyder att målsättningen för jubileumsåret är att samla en kör med 100 sångare för att under året genomföra två stora jubileumskonserter.

Oratoriekören leds från hösten 2018 av Håkan Wikman.