ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS HÖSTEN I SYKSY 2024

 

Antonio Vivaldi 1678-1741

Beatus vir, RV 597

 

Carita Holmström *1954

Klot av liv (Elämän planeetta)

uruppförande I kantaesitys


Fredag I Perjantai 22.11.2024 19.00

Borgå domkyrka I Porvoon tuomiokirkko

I samarbete med Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Söndag I Sunnuntai 24.11.2024 18.30

Tempelplatsens kyrka I Temppeliaukion kirkko

Martina Roos, berättare I kertoja
Robin Turunen, baryton I baritoni

Granhultskören
Martina Brunell, körinstudering I kuorovalmennus

Oratoriekören i Helsingfors
Håkan Wikman, körinstudering I kuorovalmennus

Wegelius Sinfonietta

Ruut Kiiski, kapellmästare I kapellimestari

 

Oratoriekören i Helsingfors gör årligen två stora produktioner. Vi tar in ca 60 sångare i höstens 2024 produktion och vi vill att du har en bra sångröst, är van att läsa noter, har sjungit mycket i kör och är motiverad att förbinda dej till hög närvaro under en intensiv övningsperiod.

Produktionsavgiften är 120 euro och inkluderar alla övningar, noter samt körperioderna. Anmälan är öppnad här nere på sidan. Anmäl dej senast söndag 11.8.2024.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Helsingin oratoriokuoro tekee vuosittain kaksi suurta kuoroprojektia. Syksyn 2024 produktioon mahtuu noin 60 laulajaa ja haluamme, että sinulla on hyvä lauluääni, olet tottunut lukemaan nuotteja, olet laulanut paljon kuoroissa ja olet motivoitunut sitoutumaan olemaan läsnä intensiivisen harjoittelujakson aikana.

Osallistumismaksu on 120 euro sisältäen kaikki harjoitukset, nuotit ja kuoroleirit. Ilmoittautuminen on avoinna. Ilmoittaudu viimeistään sunnuntaina 11.8.2024.


Viktiga datum I Tärkeitä päivämääriä


31.8-1.9.2024 Produktionsstart med Körperiod I i huvudstadsregionen / Produktio starttaa kuoroperiodilla pääkaupunkiseudulla

26-27.10.2024 Körperiod II i Lojo / Kuoroperiodi II Lohjalla

Fre / Pe 22.11.2024 Konsert i Borgå domkyrka / Konsertti Porvoon tuomiokirkossa

Sö / su 24.11.2024 Konsert i Tempelplatsens kyrka / Konsertti Temppeliaukion kirkossa

Vi övar regelbundet söndagar kl. 17-20 i Tölö
Harjoittelemme säännöllisesti sunnuntaisin klo 17-20 Töölössä


Oratoriekören i Helsingfors uruppför Klot av liv.

Oratoriekören i Helsingfors presenterar hösten 2024 en spännande tonsättare, finländska Carita Holmström. På programmet står ett första framförande av Holmströms värdsliga oratorium Klot av liv. Verket är skrivet för baryton, barnröster, storkör och kammarorkester. Speltid ca 45 minuter. 

Carita Holmström fyller 70 år i år och firar hela året med en mängd olika evenemang. Oratoriet Klot av liv är ett stort verk som lyfter fram olika frågor kring klimatförändringen. Carita Holmström är en ytterst mångsidig och välrenommerad musiker, kompositör och artist. Kanske mest känd för den stora publiken som singer-songwriter av popjazz-, och latinamerikanskt inspirerade sånger, sin scenmusik och sina tre musikaler. I Klot av liv visar hon sin mera dolda, klassiska sida.

Läs en längre intervju med Carita här.


Antonio Vivaldi: Beatus vir


Antonio Vivaldi (1678-1741) var mycket erkänd redan under sin livstid och vann mycket framgång. Verket Beatus vir tillkom med största sannolikhet någon gång under slutet av 1720-talet eller början av 1730-talet. Stycket är komponerat på Psaltarpsalm 111 och hör till en serie på tretton sakrala verk. Vivaldi komponerade åtta verk för dubbelkör, ’in due cori’ och av dessa bildar de fem psaltarpsalmerna en separat grupp. Vivaldi använde sig av dubbelkör för att uttrycka en speciell slags högtidlighet, men i Beatus vir har han också på ett förträffligt sätt lyckats göra en storsint, ibland rent av sprudlande, musikalisk tolkning av texten. Verket har nio satser som alla är olika i sin orkestrering. De mer solistiska satserna utgöra klara kontraster till de satser som han skrivit för en större numerär musiker. För att precisera och stabilisera formen repeterar Vivaldi med jämna mellanrum den första satsen. Den blir ett slags refräng mellan de övriga satserna.

Antonio Vivaldi föddes i Venedig i Italien och var verksam där under större delen av sitt liv vid Ospedale della Pietà, en skola för föräldralösa flickor. Han verkade som präst, lärare och violinist och kallas il Prete Rosso (den röde prästen) på grund av sitt röda hår. Han komponerade verket Gloria omkring år 1715 för just kören i Ospedale della Pietà. Skolan var känd för sin kvalitativa musikutbildning och högklassiga kör och orkester.


Oratoriekören i Helsingfors kantaesittää Elämän planeetan.

Oratoriekören i Helsingfors esittelee syksyllä yhtä jännittävää säveltäjää, suomalaisen Carita Holmstömin. Ohelmassa on Holmströmin maallisen, Elämän planeetta -oratorion  kantaesitys. Teos on kirjoitettu baritonille, lapsiäänille, suurelle kuorolle ja kamariorkesterille. Kesto on noin 45 minuuttia. 

Carita Holmström täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja juhlii koko vuoden joukolla erilaisia tapahtumia. Oratorio Elämän planeetta on suuri teos, joka nostaa esiin ilmastonmuutokseen liittyviä erilaisia kysymyksiä. Carita Holmström on erittäin monipuolinen ja arvostettu muusikko, säveltäjä ja taiteilija. Suuri yleisö tuntee hänet ehkä parhaiten poppjazzin ja Latinalaisen Amerikan insipiroimien laulujen laulajana ja lauluntekijänä sekä hänen näyttämömusiikistaan ja kolmesta musikaalistaan. Elämän planeetassa hän näyttää kätketymmän, klassisen puolensa.

Lue Caritan pitempi haastattelu tästä.


Antonio Vivaldi: Beatus vir


Antonio Vivaldi (1678-1741) oli hyvin tunnustettu jo elinaikanaan ja sai paljon menestystä. Teos Beatus vir valmistui todennäköisimmin joskus 1720-luvun lopulla tai 1730-luvun alussa. Kappale on sävelletty Psalmiin 111 ja kuuluu kolmentoista uskonnollisen teoksen sarjaan. Vivaldi sävelsi kahdeksan teosta kaksoiskuorolle, ’in due cori’, ja näistä muodostavat  viisi psalmia oman ryhmänsä. Vivaldi käytti kaksoiskuoroa ilmaistaakseen erityistä juhlallisuutta, mutta Beatus virissä hän on myös onnistunut erinomaisesti tekemään tekstistä jalomielisen, joskus suorastaan ylenpalttisen musiikillisen tulkinnan. Teoksessa on yhdeksän orkesteroinniltaan erilaista osaa. Solistiset osat muodostavat selvän kontrastin osille, jotka hän on kirjoittanut suuremmalle muusikkojoukolle. Muodon määrittämiseksi ja vakauttamiseksi Vivaldi toistaa ensimmäisen osan säännöllisin väliajoin. Siitä tulee jono kertautumia muiden osien väliin.

Antonio Vivaldi syntyi Venetsiassa, Italiassa, ja työskenteli suurimman osan elämästään Ospedale della Pietàssa, orpotyttöjen koulussa. Hän toimi pappina, opettajana ja pianistina ja häntä kutsuttiin il Prete Rossoksi (punaiseksi isäksi) punaisen tukkansa vuoksi. Hän sävelsi teoksen Gloria noin vuonna 1715 juuri Ospedale della Pietàn kuorolle. Koulu oli tunnettu laadukkaasta musiikkikoulutuksestaan sekä korkealuokkaisesta kuorostaan ja orkesteristaan.


 

Anmälan I Ilmoittautuminen

Skriv siffran 6 med bokstäver: