ORATORIEKÖREN I HELSINGFORS

Viktiga datum åren 2024-2028


HÖSTEN 2024

31.8-1.9.2024 Körperiod I
26-27.10.2024 Körperiod II
22.11.2024 Konsert I i Borgå domkyrka
24.11.2024 Konsert II i Tempelplatsens kyrka


VÅREN 2025

22-23.2.2025 Körperiod I
12-13.4.2025 Körperiod II
26.4.2025 Konsert

HÖSTEN 2025

6-7.9.2025 Körperiod I
25-26.10.2025 Körperiod II
15.11.2025 Konsert


VÅREN 2026

17-18.1.2026 Körperiod I
21-22.3.2026 Körperiod II
11.4.2026 / 18.4.2026 Konsert

HÖSTEN 2026

5-6.9.2026 Körperiod I
24-25.10.2026 Körperiod II
13.11.2026 / 21.11.2026 Konsert


VÅREN 2027

16-17.1.2027 Körperiod I
20-21.3.2027 Körperiod II
10.4.2027 Konsert

HÖSTEN 2027

4-5.9.2027 Körperiod I
23-24.10.2027 Körperiod II
13.11.2027 Konsert


VÅREN 2028

22-23.1.2028 Körperiod I
25-26.3.2028 Körperiod II
22.4.2028 Konsert

HÖSTEN 2028

2-3.9.2028 Körperiod I
21-22.10.2028 Körperiod II
18.11.2028 Konsert